A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» — адміністратор територіального сервісного центру № 4641. Прийом документів до 15.05.2019


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» — адміністратор територіального сервісного центру № 4641  Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області – 15 посад

 

Загальні умови
Посадові обов’язки Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з процесом ефективного і кваліфікованого обслуговування громадян в ТСЦ, з метою надання якісних платних та безоплатних сервісних послуг, дотримуючись стандартів професійної комунікації та правил етичної поведінки.

Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, проводить розгляд звернень громадян, розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням. Консультує відвідувачів сервісного центру (фізичні, юридичні особи) з усіх, питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС, створює комфортні умови, сприяє підвищенню якості надання послуг, надає телефонні консультації.

Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів усіх типів, проводить видачу свідоцтв про реєстрацію ТЗ, затверджує та документує договори купівлі-продажу транспортних засобів, складені в ТСЦ.

Видає свідоцтва про реєстрацію, тимчасові реєстраційні талони (далі — реєстраційні документи) та номерні знаки на транспортні засоби, здійснює обмін реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, здійснює зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів.

Укладає та оформлює безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб.

Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (набір даних, опрацювання, накопичення, систематизація, здійснення виписки спеціальної продукції), відповідно до нормативно-правової бази.

Здійснює в установленому порядку державний облік зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб — власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру МВС.

Вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає й контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні дані тощо).

Надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання в якості відповідальної посадової особи ТСЦ з питань допущення транспортних засобів до дорожнього перевезення визначених небезпечних вантажів та продовження дії Свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов’язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку.

Проводить перевірки придатності та відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.

Невідкладно передає у РСЦ інформацію (фотографії транспортних засобів, копії відповідних документів) про виявлені порушення в документах під час їх прийому від суб’єктів господарювання та під час перевірки відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів згідно вимог.

Здійснює функції щодо видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також веде облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених.

Проводить обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем.

Здійснює оформлення та видачу дозволів на встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв.

Відповідає за надання фізичним особам відомостей (довідок) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

В службовій діяльності користується такими базами даних: НАІС, Національна база, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром іншими, які передбачені діючим законодавством.

Приймає та передає в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів.

Видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за прийнятими заявками.

Приймає та передає в РСЦ МВС документи для направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів на складові частини транспортних засобів.

Приймає у складі комісії іспити на право керування транспортними засобами (відповідно до наявної категорії національного посвідчення водія), здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.

Здійснює ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і бланкової продукції, а також надає в РСЦ МВС інформацію про їх потребу.

Забезпечує зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами, а також копій документів про позбавлення спеціального права.

Забезпечує повернення посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання іспитів.

Здійснює облік закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю.

Веде реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Перевіряє суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку).

Визначає стан матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.

Забезпечує зберігання службової документації, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.

Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України.

Умови оплати праці 1. Посадовий оклад – 5110 грн.;

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів та від 06.02.2019 №102);

3. Надбавки, доплати та премія відповідно до статті 52 Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу», які встановлюються та виплачуються в межах затверджених асигнувань..

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, (особова  картка державного службовця, затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 (із змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2016 за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше).

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 16.45 год. 15 травня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 20 травня 2019 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи Не вимагається
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 

Вимоги до компетентності

         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
2 Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння вести перемовини, оперативність, вміння визначати пріоритети,  уміння працювати в команді;
3 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,

Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про автомобільний транспорт»,постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», № 340 від 08.05.1993 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», від 21.07.2010                  № 607 «Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів», від 22.12.2010 № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного  стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються», від 31.01.1992 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 515 від 07.12.2009 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», № 52 від 03.04.2014 «Про розгортання та підключення типових робочих місць Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 1256 від 29.11.2016 «Про організацію доступу до відомості персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України», Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженим наказом МВС від 07.10.2015 № 1393, а також інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС

Конкурс 26.04.2019-01-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 26.04.20191-01-01