A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Прийом документів до 27.07.2018


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  спеціаліста сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

Загальні умови
Посадові обов’язки 1)                забезпечення перевірки первинних документів, заповнення обов’язкових реквізитів та відповідності господарських операцій нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання товарно-матеріальних цінностей;

2)                забезпечення аналітичного обліку необоротних активів за датами здійснення операцій та складання меморіального ордера № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;

3)                забезпечення аналітичного обліку запасів та складання меморіального ордера № 12, 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»;

4)                забезпечення аналітичного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та складання меморіального ордера № 10 «Накопичувальній відомості про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

5)                забезпечення нарахування зносу на необоротні активи, що знаходяться на балансі та перебувають в експлуатації, складання меморіального ордера та відомості нарахування зносу на основні засоби за типовою формою N ОЗ-12 (бюджет);

6)                забезпечення підготовки актів прийняття-передачі та списання товарно-матеріальних цінностей із зазначенням матеріально відповідальної особи;

7)                складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної  та іншої звітності,  в    порядку   встановленому законодавством;

8)                проведення економічного  аналізу   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності щодо цільового та ефективного використання  фінансових,  матеріальних  ресурсів;

9)                прийняття участі в інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу, оформлення матеріалів, пов’язаних з недостачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжки і псування активів;

10)     забезпечення підготовки оброблених первинних документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.

11)     розгляд скарг, листів, заяв підготовка проектів відповідей на них;

12)     виконання інших доручень керівництва

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад — 3600,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення строкове – на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подана на сайті НАЗК).

Документи приймаються до 16 год 00 хв                   27 липня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу 31 липня 2018 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи бажаний досвід роботи за фахом
3 Володіння державною мовою посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією
2 Командна робота та взаємодія вміння працювати у команді
3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись
4 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку
5 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про доступ до публічної інформації»,  Закон України «Про інформацію», Закон України «Про захист персональних даних», загальні правила поведінки державного службовця закони
2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №  228, Закон України «Про відкритість використання публічних коштів», Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,  Закон України «Про звернення громадян», нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, загальні правила поведінки державного службовця

 

Наказ на проведення конкурсу