A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Прийом документів до 11.12.2018


Конкурс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» —

провідний спеціаліст відділу логістики Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки — забезпечує виконання заходів з матеріального забезпечення РСЦ, а саме отримання, облік, зберігання, переміщення та списання матеріальних цінностей в установленому порядку;

— проводить облікові операції з переміщення спеціальної продукції (Єдиний державний реєстр МВС (НАІС));

— готує відповідні матеріали для розроблення замовлень, заявок, пояснювальних записок та іншої документації стосовно матеріального забезпечення;

— формує замовлення спеціальної продукції, витратних матеріалів та інших матеріальних цінностей,  які підлягають централізованому забезпеченню;

—   вивчає та аналізує інформацію щодо матеріального забезпечення РСЦ, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки потреби з питань матеріального забезпечення (спеціальна продукція, витратні матеріали, обладнання та інші матеріальні цінності);

— контролює виконання договірних зобов’язань з підрядними організаціями та іншими надавачами послуг в межах своєї компетенції;

— готує проекти листів, наказів, розпоряджень за напрямком діяльності відділу;

—  надає допомогу з  організації договірних відносин з питань комунального забезпечення, будівельних та ремонтних робіт, придбання товарів та послуг;

—  готує відповідні матеріали для розгляду звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, інформаційних запитів, заяв і скарг громадян, суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції сектору;

— приймає участь у перевірках (комплексних, негласних, цільових) територіальних сервісних центрів МВС з питань матеріального забезпечення.

— забезпечує підготовку аналітичних матеріалів з питань матеріального забезпечення для розгляду на нарадах із керівниками територіальних сервісних центрів МВС, семінарах, конференціях;

— готує заявки, акти на отримання спеціальної продукції від ГСЦ МВС, обсягом її надходження, розподілом та видачі між ТСЦ МВС у Львівській області бланків спеціальної продукції та номерних знаків;

— проводить перевірки стану зберігання спеціальної продукції та номерних знаків у ТСЦ МВС у Львівській області, відповідності встановленим вимогам приміщень, складів, службових кабінетів, їх технічної укріпленості та обладнання протипожежною і охоронною сигналізацією;

— забезпечує проведення закупівель  з метою відбору постачальника, надавача послуги та виконавця робіт з дотриманням Закону України «Про публічні закупівлі»;

— визначає предмет закупівель згідно з державним кваліфікатором продукції та послуг, бере участь в підготовці листів та пакетів документів,необхідних для укладання (переукладання) договорів щодо закупівель товарів, робіт і послуг для потреб РСЦ МВС у Львівській області, у відповідності до кошторису;

— готує річний план державних закупівель, додатки до річного плану державних закупівель та забезпечує їх оприлюднення на сайтах;

— забезпечує висвітлення на сайтах проведення державних закупівель;

— здійснює контроль за виконанням договірних обов’язків постачальниками, бере участь в узгодженні технічних умов, специфікацій обсягів та строків постачання, контролює реалізацію договорів;

—  виконання інших доручень керівництва.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад — 4400,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, (особова  картка державного службовця, затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 (із змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2016 за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше).

Строк подання документів: документи приймаються до 17 год 00 хв  11 грудня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 14 грудня 2018 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
3 Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння вести перемовини, оперативність, вміння визначати пріоритети,  уміння працювати в команді;
4 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,

Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про державні закупівлі», постанов Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», від 04.06.2003 № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями»  та від 06.06.2007              № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», від 30.03.1998 №102, накази Мінтрансзвязку України від 10.021998 №43, від 20.05.2006 № 488 а також інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС.