A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Прийом документів до 03.10.2018


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1) Здійснює контроль за виконанням у ТСЦ МВС вимог Указів Президента України, постанов і доручень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень колегій і нарад МВС, інших органів державної влади й місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з реєстраційно-екзаменаційною діяльністю системи сервісних центрів МВС.

2) Приймає участь у підготовці аналітичних матеріалів безпосередньому начальнику для участі в нарадах та семінарах, а також  проведення службових нарад із керівництвом ТСЦ МВС з питань реєстраційно-екзаменаційної  діяльності.

3) За дорученням начальника відділу розглядає звернення і запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, заяв і скарг громадян, підприємств, установ, організацій, іншої вхідної кореспонденції, у тому числі на предмет наявності в діях працівників ТСЦ МВС порушень вимог нормативно-правових актів, що регламентують реєстраційно-екзаменаційну діяльність.

4) Приймає участь у нарадах з працівниками відділу щодо підведення підсумків роботи та вирішення нагальних питань у діяльності підрозділу. Вживає заходів щодо усунення проблемних питань, підвищення якості роботи відділу.

5) Приймає участь у проведенні перевірок ТСЦ МВС (комплексних, негласних, цільових), службових розслідувань, у тому числі за фактами порушень прав громадян і суб’єктів господарювання під час надання реєстраційно-екзаменаційних послуг.

6) На підставі результатів перевірок вносить пропозиції начальнику відділу щодо шляхів усунення проблемних питань у екзаменаційній роботі та взаємодії із суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з підготовкою (перепідготовкою) та підвищення кваліфікації водіїв, а також підвищення якості роботи з надання таких послуг.

7) Контролює стан роботи ТСЦ МВС по взаємодії із суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з підготовкою (перепідготовкою) та підвищення кваліфікації водіїв. Інформує безпосереднього начальника відділу про результати цієї роботи. Готує відповідні інформації, звіти щодо діяльності суб’єктів господарювання області до ГСЦ МВС та органів місцевого самоврядування.

8) Виконує обов’язки члена атестаційної комісії РСЦ МВС з атестації спеціалістів навчальних закладів, які здійснюють підготовку (перепідготовку) та підвищення кваліфікації водіїв.

9) Приймає участь в організації та проведені навчальних зборів із працівниками ТСЦ МВС з  професійної підготовки. Готує відповідні  реферати з питань реєстраційно-екзаменаційної роботи.

10) Співпрацює із структурними підрозділами РСЦ МВС, ТСЦ МВС, підрозділами Національної поліції України з питань, пов’язаних з діяльністю системи сервісних центрів МВС.

11) Здійснює інші повноваження, що віднесені до компетенції відділу, передбачені вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами  МВС України.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад — 3600,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, (особова  картка державного службовця, затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 (із змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2016 за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Строк подання документів: документи приймаються до 17 год 00 хв 03 жовтня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу 05 жовтня 2018 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією
2 Командна робота та взаємодія вміння працювати у команді
3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись
4 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку
5 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015  № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг МВС»,
2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України «Про внесення змін до підрозділу                   5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів», Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», Закон України від 06.04.2000 № 1644-III «Про перевезення небезпечних вантажів», Закони України від 02.03.2000 «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів», постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», від 21 липня 2010 року № 607 «Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів», від 11 листопада 2009 року № 1200 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання». Накази МВС України від 07.12.2009             № 515 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, ..», від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів».

 

Наказ конкурс