A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» — головний спеціаліст територіального сервісного центру № 4646 Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області . Прийом документів до 05.12.2018


наказ-1 наказ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Додаток

до наказу  Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

від 20.11.2018  № 179

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» — головний спеціаліст територіального сервісного центру № 4646  Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.Здійснює прийом громадян з питань реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, видачі реєстраційних документів і номерних знаків, видачі, обміну посвідчення водія. Оформлює документи для одержання посвідчень водія. Приймає для розгляду матеріали на реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів, здійснює визначені діючими нормативно-правовими актами перевірки по відповідним базам даних та несе особисту відповідальність за їх якість, повноту і достовірність, візує вказані документи своїм підписом.

2. Здійснює контроль за правильністю сплати розмірів обов’язкових платежі та зборів, а також обліку відповідних транспортних засобів у військовому комісаріаті.

3.  Відповідає за робочий процес реєстраційної діяльності, прийом документів від громадян, їх опрацювання і своєчасну видачу. Безпосередньо проводить введення інформації по транспорту, що реєструється з подальшою роздруківкою бланків, облікових карток, запитів, згідно з накладеною резолюцією на заяві і відповідає за повноту і якість введеної інформації.

4. Відповідальний за оформлення договорів купівлі-продажу та їх облік.

5. Готує висновки по заявам громадян з питань реєстрації ТЗ.

6. Відповідає за формування податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), в частині подання інформації щодо сум доходу та сум сплаченого до бюджету податку від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна, з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

7. Вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів та їх власників.

8. Засвідчує підписом та скріплює печаткою акти огляду переобладнаного транспортного засобу, у результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії.

9. В службовій діяльності користується такими базами даних: НАІС Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ, інтегрованою інформаційно – пошуковою системою ГУНП у Львівській області (АРМОР), автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром, підсистемою «Рубін».

10. Контролює введення повної, якісної і своєчасної інформації до  підсистеми  НАІС Єдиного державного реєстру МВС, реєстраційних  документів, посвідчень водія, своєчасність їхньої постановки на облік і зняття з обліку.

11. Проводить аналіз роботи по реєстраційно-екзаменаційній та розшуковій діяльності, відповідає за підготовку звітності. Особисто готує звітність територіального сервісного центру про виконану роботу за місяць.

12. Впроваджує в роботу територіального сервісного центру передові форми обслуговування громадян щодо реєстраційної діяльності.

13. Має доступ до бази персональних даних. Здійснює обробку персональних даних в межах наданих повноважень та відповідно до вимог чинного законодавства.

14. У разі виявлення документів, що мають ознаки підробки, осіб які знаходяться в розшуку, чи транспортного засобу, що знаходиться в розшуку, працівник сервісного центру негайно повідомляє про це Національну поліцію.

15. Приймає державні іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій.

16. Здійснює видачу та обмін національного та міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.

17. Відповідає за правильність та законність видачі посвідчень водія та тимчасових талонів, достовірність внесеної до них інформації, завіряє їх своїм підписом. Відповідає за внесення у посвідчення водія обмежень, встановлених законодавством, стосовно окремих категорій осіб та проводить щоденну перевірку матеріалів.

18. Робить запити до установ про підтвердження безперервного стажу керування  транспортними засобами водіїв.

19.  Бере участь у планових (комплексних) перевірках інших сервісних центрів МВС.

20. Реєструє списки навчальних груп учбових організацій, приймає участь в роботі екзаменаційних комісій.

21. Проводить перевірку та обстеження навчальних закладів за їх зверненнями.

22. Відповідає за наявність та ведення наглядових справ навчальних організацій, закріплених за ним.

23. Веде облік та забезпечує внесення змін у 10-ти денний термін до реєстраційних даних навчальних закладів, склад спеціалістів та матеріально-технічної бази до Єдиного державного реєстру МВС. Відповідає за достовірність внесеної інформації.

24. Несе відповідальність за допуск груп випускників навчальних закладів до складання іспитів у ТСЦ, виключно за умови внесення учбової групи до Єдиного державного реєстру МВС.

25. Здійснює введення повної, якісної і своєчасної інформації в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ «Номерний знак» і «Документ» про втрачені і викрадені номерні знаки, реєстраційні документи, посвідчення водія, своєчасність їхньої постановки на облік і зняття з обліку. Відповідає за передачу інформації в Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ по втраченим документам.

26. Веде державний облік зареєстрованих транспортних засобів з використанням автоматизованих інформаційних систем та книг обліку, який передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників до відповідного реєстру.

27. Веде облік суб’єктів господарювання всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з послугами, що надаються ТСЦ МВС, та здійснює моніторинг їх діяльності. Бере участь у проведенні перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, які мають ідентифікаційні номери.

28. Приймає заяви від власників транспортних засобів на замовлення (перезакріплення) індивідуальних номерних знаків, перевіряє правильність їх заповнення та наявність відповідних документів і платіжних доручень.

29. Надає у відповідності до діючого законодавства  інформацію щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, а також щодо отримання особами посвідчення водія. Несе відповідальність за достовірність перевірки та дотримання конфіденційності.

30. Забезпечує відповідно до законодавства захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням у територіальному сервісному центрі. Зберігає в таємниці та нікому не повідомляє ввірені йому для роботи ім’я користувача та пароль доступу до інформаційних систем МВС України.

31. Здійснює видачу та продовження терміну дії свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

32. Здійснює огляд та складає акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України «Про охоронну діяльність, розділу ІІІ Порядку обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та ДСТУ 3849-99 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» (далі – ДСТУ 3849-99) завірений підписом уповноваженої особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС та його печаткою.

33. Видає дозволи на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв авто жовтого (оранжевого) кольору.

34. Забезпечує розміщення відповідної інформації, котра необхідна для отримання дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв авто жовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування  суб’єктів охоронної діяльності.

35. Приймає запити від фізичних осіб на отримання довідки про притягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, її зняття, погашення та вносить їх у підсистему «Рубін».

36. Видає фізичним особам довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, її зняття, погашення.

37. Відповідає за обмеження доступу сторонніх осіб у службові приміщення підрозділу, де зберігається службова документація та  архіву.

38. Знаходиться на робочому місці протягом усього робочого часу.

39. Відповідає за порядок на робочому місці, а також за утримання та збереження комп’ютерної і оргтехніки в належному, справному та охайному стані. Несе персональну відповідальність за пошкодження та втрату переданого для здійснення посадових обов’язків майна.

40. Дотримується дрес-коду, носить стриманий, охайний, акуратний, діловий одяг. Носить при собі засоби ідентифікації особи («бейджик»).

41. Дотримується культури ділового спілкування, поводиться врівноважено, спокійно, не допускає «зверхнього», нетактовного відношення до громадян. При спілкуванні із відвідувачами підрозділу   створює умови, які б сприяли підвищенню іміджу ТСЦ і формували позитивну громадську думку.

42. Персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення випадків хабарництва, здирництва, неділових стосунків, тощо.

43. Вживає заходів щодо підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень відділу, протипожежної безпеки та збереження цілісності майна, закріпленого за відділом.

44. 3а необхідності виконує інші завдання та доручення керівництва.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад — 4800,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, (особова  картка державного службовця, затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 (із змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України
31.08.2016 за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше).

Строк подання документів: документи приймаються до 17 год 00 хв  05 грудня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 10 грудня 2018 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією
2 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
3 Ділові якості аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння вести перемовини, оперативність, вміння визначати пріоритети,  уміння працювати в команді;
4 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,

Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання: Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про автомобільний транспорт»,постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», № 340 від 08.05.1993 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ», від 21.07.2010                  № 607 «Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів», від 22.12.2010 № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного  стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються», від 31.01.1992 № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів», накази МВС України № 432 від 29.10.2007 «Про встановлення вартості номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів», № 515 від 07.12.2009 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», № 52 від 03.04.2014 «Про розгортання та підключення типових робочих місць Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України», № 650 від 27.07.2012 «Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України», № 747 від 23.08.2012 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України», № 1256 від 29.11.2016 «Про організацію доступу до відомості персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України», Положення про Головний сервісний центр МВС, затвердженим наказом МВС від 07.10.2015 № 1393, а також інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи сервісних центрів МВС

 

 

Начальник                                                                                О.А.Плашовецький