A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

В Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців. Прийом документів до 11.02.2019


 

Наказ конкурс 11

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» — спеціаліста з охорони праці відділу логістики Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки —         здійснює контроль за додержанням у Регіональному сервісному центрі та його підрозділах чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;

—        розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання працівників, організує пропаганду і вивчення працівниками правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту;

—        розробляє проекти планів щодо поліпшення умов і охорони праці;

—        проводить інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників, а також студентів у період проходження ними практики, організує перевірку їх знань;

—        здійснює постійний контроль за додержанням працівниками використання засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці;

—        бере участь у розслідуванні випадків травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання;

—        складає звітність у строки і за формами, які встановлені органами статистики;

—        розгляд скарг, листів, заяв підготовка проектів відповідей на них;

—        виконання інших доручень керівництва.

 

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад — 3600,00 гривень.

2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)).

3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка, (особова  картка державного службовця, затверджена Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156 (із змінами), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330).

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше).

Строк подання документів: документи приймаються до 11 лютого 2019 року

Місце, час та дата проведення конкурсу 14 лютого 2019 року о 10 год 00 хв

м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Коваль Оксана Ярославівна

255-62-75, info_lvv@hsc.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи бажаний досвід роботи за фахом
3 Володіння державною мовою посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
         Вимога                                                            Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією
2 Командна робота та взаємодія вміння працювати у команді
3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання  та офісну техніку
4 Особистісні компетенції —   відповідальність;

—   вміння працювати у стресових ситуаціях;

—   креативність та ініціативність.

Професійні знання
Вимога                                         Компоненти  вимоги
1 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,

Закон України «Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України

2 Знання спеціального законодавства, що  пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України «Про охорону праці», Правила охорони праці на автомобільному транспорті, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Типове положення про службу охорони праці, нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, загальні правила поведінки державного службовця